Решения на Апелативните състави към OHIM

 

През месец февруари 2013 г. Апелативните състави към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) са постановили решения по 50 дела, по-интересните от които представям на Вашето внимание.

Изборът на казусите е чисто субективен и се публикува месечно.

TopClean – регистрабилност

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на словната марка TopClean, заявена за стоки и услуги в класове 6, 9, 19 и 37 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на отличителен характер.

Заявената марка се състои от английските думи „top“ и „clean“, които се превеждат като „първокласен“ и „висококачествен“, съответно като „безукорен“ и „чист“.

Не се регистрира марка, едно от значенията на която служи описателно по отношение на характерните особености на стоките или услугите, към които въпросната марка се отнася.

Фигуративна марка „скоба“ – регистрабилност

скоба

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на фигуративната марка, заявена за стоки в класове 6 и 20 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009  (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на отличителен характер.

Ако формата на произвежданата от заявителя скоба, така както е представена в международната заявка, в която като страна е посочен и Европейския съюз, е да служи като указател за търговския ѝ произход, то тя следва да се отличава съществено от формата, която средният потребител би възприел като обичайна за релевантните стоки.

PWC vs IWC – Сходство

PWC   IWC

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да отхвърли опозицията на притежателя на по-ранните словна и комбинирана марки IWC на основание чл. 8, ал. 1, т. б) и чл. 8, ал. 5 от Регламент 207/2009  (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на сходство в степен на объркване с по-късната комбинирана марка PWC в клас 14 (часовници).

Апелативният състав първоначално прави проверка на твърдените от жалбоподателя висока отличителна способност и репутация на марките IWC, но приема, че такива не биват доказани, поради което при преценката дали налице е сходство в степен на объркване изхожда от техния средно отличителен характер.

Като се има предвид ниското визуално и средното фонетично сходство между марките, както и повишеното внимание на релевантните потребители, дори при наличието на идентичност между стоките, не съществува опасност от объркване.

Споменатите потребители не биха приели нито, че стоките произхождат от свързани помежду им предприятия, нито че PWC се явява подмарка на по-ранните IWC.

OMEGA – 3 vs MEG – 3 – Сходство

omega-3 meg-3

Вторият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да отхвърли опозицията на притежателя на по-ранните словна и комбинирана марки MEG-3 на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на сходство в степен на объркване с по-късната комбинирана марка OMEGA-3 в клас 5 (хранителни добавки).

Апелативният състав приема, че марките трябва да се сравняват в тяхната цялост, а не каквото е искането на жалбоподателя – сравнението да бъде ограничено само до по-ранната словна марка и словния елемент на по-късната, изписан на латиница и в този смисъл между MEG-3 и MEGA-3, тъй като гръцката буква Ω би се  възприела от потребителите на стоки в клас 5 точно като знак, съответстващ на О, защото споменатите потребители са добре запознати със съществуването на омега-3 мастните киселини.

В тази връзка минималното визуално и фонетично сходство между OMEGA-3 и MEG-3 не е в състояние да въведе потребителите в заблуда.

В сравнителния си анализ между комбинираните марки, апелативният състав приема, че сходството помежду им е дори още по-незначително.

10ZERO90 vs ZERO – Сходство

zero

Вторият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да отхвърли опозицията на притежателя на по-ранната комбинирана марка ZERO на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на сходство в степен на объркване с по-късната словна марка 10ZERO90 в клас 25 (дрехи).

Апелативният състав обръща най-сериозно внимание на визуалното сходство между марките, приемайки че макар процесната марка 10ZERO90 да съдържа в себе си словния елемент на по-ранната марка ZERO, това само по себе си не води до установяване на сходство, защото ZERO не се откроява като независим компонент, а и потребителите не са склонни да анализират марките като ги разделят на съставните им части.

Притежателят на ZERO няма особен късмет, след като в рамките на месец губи втори спор за сходство.

Решенията на Апелативните състави

могат да се обжалват

пред Общия съд на ЕС, чиято дейност преглеждам също така веднъж месечно.

В този смисъл тук е мястото да проследявате развитието на вече представените казуси, както и по-интересното от практиката на OHIM и съдилищата на ЕС като цяло.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube