Решения на Апелативните състави към OHIM

 

През месец януари 2013 г. Апелативните състави към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) са постановили решения по 22 дела, по-интересните от които представям на Вашето внимание.

Изборът на казусите е чисто субективен и се публикува месечно.

BETTER DNA – Регистрабилност

Първият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на словната марка BETTER DNA в класове 1, 5, 42, 44 и 45 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на отличителен характер.

Съставният словен елемент DNA има значението на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и действа указателно относно голяма част от стоките и услугите, за които заявителят търси регистрация.

Добавянето на елемента BETTER е израз на хвалебствие, което с нищо не допринася за отличителността на знака.

Фигуративна марка „Заден джоб на панталон“ – Регистрабилност

Заден джоб на панталон

Вторият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на фигуративната марка, заявена под номер 010481133 за клас 25 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на отличителен характер.

Макар и да съществуват в многобройни вариации, шитите и/или бродираните елементи върху джобовете на дрехи като (дънкови) панталони или якета са банални и могат да привлекат вниманието на средния потребител максимално като декорации, но не и като указание за произхода на стоките, върху които са поставени.

MIGLIORE – Регистрабилност

migliore

В този казус с българско участие, вторият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на комбинираната марка MIGLIORE в класове 1, 3 и 16 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – липса на отличителен характер.

Migliore е компаративната форма на италианското прилагателно buono, т. е. „по-добър“, а когато е придружено от определителен член се превръща в неговия суперлатив или „най-добър“.

В този смисъл марката е абсолютно банална, тъй като не представлява нищо повече от много често срещана промоционална индикация.

Употребата на „по-добър“ или „най-добър“ е много обичайна в търговията и е относима не само към стоките от процесните класове, но на практика към всички останали.

Цената на тази широка приложимост се изразява в липсата на отличителен характер.

FIX & FERTIG vs FIX & FERTIG F&F – Сходство

fix & fertig neufix & fertig alt

Първият Апелативен състав отменя решението на отдела по опозиции частично да откаже регистрацията на по-късната комбинирана марка FIX & FERTIG в класове 29 и 30 на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – сходство в степен на объркване с по-ранната комбинирана марка FIX & FERTIG F&F.

Макар да приема, че що се отнася до класове 29 и 30 между марките съществува известно сходство, Апелативният състав също така приема, че по-ранната марка не е използвана в необходимия за целта обем, поради което отхвърля опозицията на нейния притежател.

EXCELLENCY vs S EXCELLENCY TONE CONSONANCE – Сходство

S excellency TONE CONSONANCE

Първият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да откаже регистрацията на по-късната словна марка EXCELLENCY в клас 3 на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – сходство в степен на объркване с по-ранната комбинирана марка S EXCELLENCY TONE CONSONANCE.

Апелативният състав обръща най-сериозно внимание на визуалното сходство между марките, приемайки че словният елемент EXCELLENCY е доминиращ в по-ранната марка, поставен е централно и е по-видим, защото е изписан с по-тъмен цвят.

Допълнителните словни елементи TONE CONSONANCE са представени в значително по-малък шрифт от EXCELLENCY, поради което потребителите ще обръщат внимание най-вече на елемента EXCELLENCY.

Наличието на S зад доминиращия елемент не е пречка за извода, че марките са фонетично сходни, а смислово нещата са съвсем ясни поради значението на EXCELLENCY на английски.

MATIGNON vs PHILIPPE MATIGNON

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да откаже регистрацията на по-късната словна марка MATIGNON в клас 9 на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017) – сходство в степен на объркване с по-ранната словна марка PHILIPPE MATIGNON.

Когато марка се състои от имена – малко и фамилно, то последното е, което ѝ придава отличителен характер и в резултат на това елементът MATIGNON има по-голямо значение като индикатор за произход на стоките, отколкото малкото име PHILIPPE.

MATIGNON се съдържа и в двете марки и това обстоятелство не само не ще даде възможност на релевантния потребител на идентични стоки да направи избора си безопасно, но същият може да приеме, че стоките произхождат от едни и същи или икономически свързани предприятия.

Решенията на Апелативните състави

могат да се обжалват

пред Общия съд на ЕС, чиято дейност ще преглеждам също така веднъж месечно.

В този смисъл тук е мястото да проследявате развитието на вече представените казуси, както и по-интересното от практиката на OHIM и съдилищата на ЕС като цяло.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube