Вашите предимства

от работата с Регюлиджънс са следните:

  • Пари

Желаете да реализирате нов продукт или услуга в специфичната среда на електронния бизнес, информационните технологии или интелектуалната собственост?

Неспазването на правните разпоредби тук може да Ви струва скъпо.

Винаги е по-изгодно да се информирате предварително, отколкото да плащате глоби, да изтърпявате наказания или пък да се ангажирате с произтичаща от тях процесуална защита.

  • Време

Непознаването на специфичните за Вашите продукт или услуга регулации може да забави пазарния им старт или пък да доведе до последващото им снемане от пазара.

За Вас това ще означава не само загуба на пари, но и на ценно време, от което със сигурност ще се възползват Вашите конкуренти.

  • Репутация и добро име

Предварително допуснатите грешки ще Ви струват не само пари и загуба на време – те могат да увредят вашите взаимоотношения с потребители, клиенти и партньори.

Не допускайте от тях да страда най-важният актив за всеки бизнес – Вашето добро име и репутация.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube