Апетитът ми е по-отличителен от апетита ти

С решението си по дело T‑485/14 (на немски и френски) Общият съд на Европейския съюз приема, че силното сходство между словните елементи на няколко марки (тук: „Bon Apetit!“,  „Бон апети“ и „Bon Apeti“) не е задължително да води до объркване, при положение че марките съдържат и фигуративни елементи, които се различават значително един от друг.

Настоящото много важно за практиката решение е по спор между германската верига супермаркети Aldi (притежател на първата марка за месо, месни продукти, риба, дивеч и други в клас 29)

и българското дружество Бон Нет ООД (притежател на останалите в същия клас).

T-485-14-2T-485-14-3       T-485-14-4

За какво става дума?

През 2009 Aldi подава заявката си за марка на Общността, срещу която Бон Нет ООД подава опозиция на основание своите по-ранни български марки, твърдейки сходство между стоките в клас 29 и, разбира се, сходство в степен на идентичност между словните елементи на марките.

Казусът достига до Общия съд на ЕС, който приема, че в комбинираните марки, състоящи се както от рисунъчен (фигуративен), така и словен елемент, не винаги словният се възприема като доминиращ. С други думи, в комбинираните марка фигуративният елемент може да бъде еднакъв по отличителност със словния.

Съдът също така потвърждава становището на Апелативния състав на ОХИМ, според който словният елемент „bon appétit“, както и словните елементи на по-ранните марки, имат много слаба отличителна способност, защото се явяват описателни по отношение на хранителните продукти в клас 29.

Така погледнато, продължава съдът, потребителите не биха схванали словния елемент „bon appétit“ (във всичките му вариации в настоящия случай) като обозначение за произхода на продуктите. Ето защо, заключава Общият съд, отличителният характер на по-ранните марки и заявената марка се основава на конкретния външен вид на използваните фигуративни елементи.

В този смисъл съществуващото във визуално, фонетично и смислово отношение сходство между „bon appétit“, „bon apеtí“ и „бон апети“ се обезсилва от отличителността на доминиращите фигуративни елементи. За съда те са особено важни, тъй като обозначените с въпросните марки продукти се продават в магазини на самообслужване, намират се в непсоредствена близост един до друг и потребителите са в състояние да ги различат единствено чрез фигуративно-дизайнерското им оформление.

На това основание Общият съд отхвърля жалбата на Бон Нет ООД срещу регистрацията на марката на Aldi.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube