Колко различни са SEIKOH и SEIKO?

С този въпрос съвсем наскоро се е занимал Общият съд на Европейския съюз в рамките на решението си по дело T-519/10.

Според твърденията на жалбоподателя SEIKOH GIKEN комбинираната (фигуративна и словна) марка

 

не е дотолкова сходна със словната марка на ответника SEIKO, че да съществува вероятност от объркване от страна на съответните потребители.

След прилагането на т. нар. Global Appreciation Test, Общият съд оставя жалбата без уважение.

Макар и да приема, че

от визуална гледна точка са налице някои различия

между спорните знаци, а именно това че:

  1. за разлика от SEIKO, словният елемент SEIKOH завършва с буквата „H“;
  2. SEIKO се състои от един (словен) елемент, а SG SEIKOH GIKEN от цели три отделни елемента;
  3. за разлика от по-ранната марка, цветът на атакуваната фигуративна марка е син;
  4. фигуративната марка се състои от 3 знака, от които 2 думи и 13 букви, докато по-ранната марка се състои от 1 дума от 5 букви.

Съдът все пак отбелязва, че когато знаците бъдат разгледани като цяло, то

между тях съществува определена фонетична прилика

и това се дължи на идентичното произношение на елементите SEIKO и SEIKOH на поне няколко от езиците в рамките на ЕС.

С оглед на това Отдел спорове при Службата за хармонизация на вътрешния пазар е приложил правилно член 8, (1) (б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017), като е постановил че съществува вероятност от объркване на релевантните потребители.

Какво означава това решение за заявителите на марки?

Самоналагащият се извод е, че дори на пръв поглед немаловажни разлики между два маркови знака не съумяват да попречат на възприятието на средния потребител и да го объркат.

Така че, скъпи заявители, които четете този текст – правилният подбор на марка е от изключително значение за вас, а ако има нещо неясно – просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube