Fucking good и разликата от една буква

fuckinggoodwife

Тази комбинирана марка с международно разбираем словен елемент е била заявена пред германското патентно ведомство (DPMA) в класове 16 (картон, хартия, опаковки), 25 (дрехи, обувки, шапки) и 35 (маркетинг, реклама, търговски сделки).

Статус: отказ на регистрация, противоречи на добрите нрави.

fuckinggoodlife

Тази комбинация с точно толкова международно разбираем словен елемент е заявена едновременно с горната, от същия заявител, за същите класове стоки и услуги.

Статус: заявката е публикувана, срокът за подаване на възражения и опозиции тече.

Интересно как ли би се произнесло БПВ, ако то трябваше да реши този казус? Визуално налице е разлика в една буква, но чисто фонетично българските потребители не правят никаква разлика при произношението на life и wife.

Какво мислите вие?

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube