„READY TO FUCK“ или още маркова любов made in Germany

Тази доста безразсъдно подбрана комбинирана марка е била заявена пред немското патентно ведомство (DPMA) за хартия и картон (клас 16), дрехи и шапки (клас 25), както и за образование, развлечение и спортна дейност (клас 41). С постановеното си през октомври 2012, но обявено едва вчера решение, Върховният съд в страната на Нибелунгите приема, че издържаната в …

„Headfuck“ или когато марки противоречат на добрите нрави

В края на октомври 2010 немският гражданин Jochen Machwart заявява комбинираната марка „headfuck“ (номер 302010063304) в патентното ведомство на своята страна (DPMA) за стоки и услуги в класовете 16, 25, 35 и 38. Учудващо, но на 31.12.2010 немското ведомството (очевидно след извършена експертиза по същество) публикува заявката на г-н Machwart. На 31.03.2011 или в последния …

Чудна 3D марка или какво е общото между дрехите, напитките и тоалетната чиния

През май миналата година тази повече от причудлива триизмерна марка е била заявена в немското патентно ведомство (DPMA), което я регистрира под номер 302012030377 за дрехи, обувки и шапки (клас 25), безалкохолни напитки (клас 32) и алкохолни напитки без бира (клас 33). Поглъщането на напитки, били те алкохолни или безалкохолни, е пряко свързано с отделянето им …

Atomkraft? Fuck Off!

Преди малко повече от 2 години тази комбинирана марка е била заявена в немското патентно ведомство (DPMA), което я регистрира под номер 302011019678 за порцеланови и керамични изделия (клас 21), знамена, флагове и хоругви (клас 24) и шапки и фланелки (клас 25). Мисля, че семантичното послание на словните елементи не се нуждае от особени тълкувания, но …

BMW с нова фигуративна марка

Тази причудлива вариация на основната фигуративна марка (пресечения на четири кръг) на Bayerische Motoren Werke AG е получила регистрацията си в класове 9, 18, 25 и 28. Случайно или не, но вписването ѝ под номер 3020120568734 в регистъра на Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) е извършено на интересната за всички нумеролози дата 12.12.2012. С какво …