Кръстословицата – обект на авторско право?

Представлява ли кръстословицата обект, защитен от Закона за авторското‬ право‬ и сродните му права (ЗАПСП)?

С този много любопитен въпрос са се занимавали няколко български съдилища, като най-новото решение е на Окръжен съд Стара Загора по гр. д. № 113/2014 г. Интересно е, че ищец по едва ли не всички дела е лице с инициали Г. Р. Х.

Настоящето решение заслужава да бъде споменато, тъй като в него съдът прави много интересни разсъждения и приема, че кръстословицата е произведение на литературата, защото

– за такива авторското право счита тези произведения, които се изразяват чрез слово (на латински литера значи буква);

– всяко словесно произведение, независимо от неговата форма, е литературно по смисъла на закона;

– в този смисъл кръстословицата е един особен вид писмено литературно произведение;

– към същия извод води и т.1 от ал.1 на чл. 3 на ЗАПСП, където компютърните програми са приравнени към литературните произведения, въпреки че по обичайните разбирания една компютърна програма в никакъв случай не може да се нарече литературно произведение.

Освен това съдът приема, че

– при съставянето на кръстословици е налице творческа дейност, която се изразява в оригиналността при особения подбор и подреждане на различни думи, буквите на които да се засекат по хоризонтал и вертикал

както и че

– всяка кръстословица се характеризира със своята неповторимост и за съставянето ѝ се изисква и особен вид умения, като при съчетания на всички тези дадености, съставителят на кръстословица става носител на авторско право.

В същото решение съдът приема за установено, че издателят на вестник, който отпечатва кръстословица без разрешението на нейния автор, нарушава авторското право на последния.

Решението не е влязло в сила, което предполага евентуално интересно развитие на следващите инстанции.

Имате ли въпроси във връзка с авторскоправна закрила? Тогава се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube