САЩ: програмният интерфейс получава авторскоправна закрила

Image by Tim Evanson on Flickr
CAFC

В публикуваното си наскоро решение по делото Oracle America Inc vs Google Inc американският Апелативен съд за федералния окръг (Court of Appeals for the Federal District) постановява, че Java API  подлежи на авторскоправна защита.

Съдът приема, че структурата и организационната последователност в подредбата на API пакетите класира Oracle като носител на авторско право върху програмния интерфейс.

С това Апелативният съд отменя решението на предходната инстанция в лицето на Апелативния съд за северния окръг на Калифорния, който е приел, че при Java API става дума за незащитими със средствата на авторското прави идеи и концепции.

Как смятате е решен този въпрос в рамките на ЕС?

В решението си по делото SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd Съдът на Европейския съюз (СЕС) достига до заключения, които са много сходни с онези на калифорнийските апелативни съдии и приема, че

Идеи и принципи, които са заложени в който и да е елемент на компютърна програма, включително тези, които са заложени в нейните интерфейси, не се закрилят от авторско право по настоящата директива.

 

СЕС на практика отхвърля заключителното становище на генералния адвокат Ив Бот, който приема, че

средствата за постигане на конкретно изражение на функционалността на компютърна програма могат да бъдат защитени от авторското право.

И като дава пример с креативността, уменията и находчивостта, с които автор на софтуер би подредил формулите и алгоритмите (но не формулите и алгоритмите сами по себе си), достига до извода, че

така изброените средства биха свидетелствали за собственото интелектуално творчество на автора и тяхната защита (в случай на възпроизвеждане) би била допустима.

 

Познато? Това в общи линии е и тезата на американския Апелативен съд за федералния окръг в казуса Oracle America Inc vs Google Inc .

Сума сумарум, интересна илюстрация на това как вижданията на висшите съдилища в САЩ и ЕС се разминават при решаването на почти идентични правни въпроси.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube