Петъчна находка

Засега е само още заявка в клас 29 за мляко и млечни продукти, заведена под номер 2016141621N.

Премине ли през експертиза по същество и стигне ли до регистрация, ще е чиста понеделнишка марка 🙂