Индия се присъединява към Мадридския протокол за международна регистрация на марки

Image: India – A Multitude of People and Cultures by Dinesh Cyaman on Flickr Индия се присъединява към усъвършенстваната с Мадридския протокол система за международна регистрация на марки и става негова 90-та съдоговорителка. По този начин от 8-ми юли тази година желаещите да се възползват от Мадридската система ще могат да посочват и четиринадесетата икономика …

Откъде идва изразът „запазена марка“?

Според чл. 6 от първия български Закон за търговските и индустриалните марки (ДВ бр. 16/22 януари 1893 г., бел. моя) „който иска да запази изключителното право върху една марка, той трябва да я поднесе за записване“.