Европейската Комисия предлага облекчения и по-ниски такси за търговските марки

Image: European Commission by quinet on Flickr В днешното си комюнике Европейската Комисия представя пакет инициативи предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. Конкретното изражение на пакета се състои в Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на …