Петъчна находка

Тази марка с пораждащ многозначителност специфичен шрифт е била заявена под номер 2010116653N за реклама (клас 35), телекомуникации (клас 38), транспорт и опаковане (клас 39) и образование и обучение (клас 41). Името на заявителя е Ибей.БГ ООД и то индикира единия от възможните прочити на марката, но предположението на пишещия тези редове блогър е, че …