Регистрацията на .eu домейн от фирми – само за такива със седалище в ЕС

Накратко, това е мнението, което генерален адвокат Верица Тръстеняк застъпва в заключението си по дело C-376/11.

Юристката се аргументира с чл. 4, ал. 2, т. б), подт. i) от Регламент 733/2002, според когото службата по регистрацията на домейни от първо ниво .eu ги регистрира само при поискване от

предприятие, което има регистриран офис, централна администрация или основно място на стопанска дейност в Общността

 

Г-жа Тръстеняк също така застъпва мнението, че договорни конструкции, чиято цел е да заобиколят това изискване трябва да бъдат обявявани за невалидни, а регистрациите, извършени въз основа на такива конструкции – служебно отменяни.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube