Европейската Комисия предлага облекчения и по-ниски такси за търговските марки

Image: European Commission by quinet on Flickr
European Commission

В днешното си комюнике Европейската Комисия представя

пакет инициативи

предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем.

Конкретното изражение на пакета се състои в

  1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на марките.
  2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и
  3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (2869/95).

От заявителска гледна точка може би най-интересно е

намаляването на таксата

при регистрация на марка на Общността, което се очаква да влезе в сила от началото на следващата година.

Според сега действащите разпоредби марковата закрила на територията на целия ЕС за до три класа стоки и услуги е достъпна срещу сумата от 900 евро.

Така структурирана таксата, обаче, поставя в неизгодно положение заявителите на марки, които търсят закрила в само един или два класа, но волю-неволю плащат за три.

В бъдеще таксата за марка на Общността ще бъде в размер от 775 евро и ще включва защита за само един клас. Добавянето на втори клас ще струва 50 евро, а на трети – 75 евро, като по този начин закрилата за 3 класа отново ще бъде достъпна срещу сумата от 900 евро, но за сметка на това ще се гарантира повече гъвкавост в полза на заявителския избор.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube