PYTHON или опасното преплитане между правата върху марка и софтуер с отворен код

python_CTM

Чия мислите е тази красиво издържана комбинирана марка?

Не, за съжаление не е на Python Software Foundation (PSF), с която работещите в полето на софтуера с отворен код най-вероятно са запознати.

Чия е тогава ли?

На този етап е заявена в класове 9 и 42 от британската фирма POBOX Hosting пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) под номер 010848208.

Това не ще да се е понравило на PSF, на чийто официален блог можем да прочетем, че бдящата над софтуерния проект фондация вече е

подала опозиция

срещу заявката на британците и в тази връзка призовава ангажираната общност да ѝ помогне.

От подадената опозиция пък научаваме, че PSF се позовава на по-ранни права върху нерегистрираната словна марка PYTHON, чието непозволено използване от страна на POBOX Hosting представлява нарушение или „passing off“ според доктрината на т. нар. common law.

Избраният от PSF подход, обаче, не е съвсем безпроблемен, защото в практиката си (T-435/05) Общият съд на Европейския съюз приема, че противопоставянето на по-ранни права

на базата на passing off

особено когато последните са използвани като указание за художествения, но не и за търговския произход на стоките или услугите, следва да се извършва не в производството по опозиция, а в онова по заличаването на процесната марка.

В света на компютърните програми

горното би могло да се окаже усложняващо за PSF, защото софтуерните наименования, които не се използват като марки, обикновено биват разбирани като указващи по-скоро „художествения“, но не и търговския произход на програмните продукти, към които се отнасят.

Допълнително отслабване на позицията на PSF би внесъл и

типичният за реализацията на опен сорс проектите модел

според който развойната и разпространителската дейности се поделят между множество независими един от друг разработчици, които на всичко отгоре нямат връзка с конкретен производител.

Така погледанто – независимо от административната и координираща роля на PSF при създаването на софтуера – означението PYTHON едва ли ще може изпълни основното за всяка марка изискване, а то е да служи като указател за определен или специфичен търговски произход.

Вместо извод

искам да подчертая, че стискам палци на PSF и ѝ пожелавам успех в битката за марката PYTHON, но също така си позволявам да напомня на всички останали, които могат да се окажат в описаното неблагоприятно положение, колко важна и спестяваща куп проблеми е навременната маркова регистрация.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube