CMV е имитация на OMV

Източник на снимката
cmv

В решението си от 26.03.2013 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) приема, че собственикът на бензиностанция CMV, използвайки лого идентично с онова на OMV, го е имитирал, с което е реализирал състава на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК.

При извършеното от пазарния регулатор сравнение на словните елементи „CMV“ и „OMV“ като част от рекламните лога на двете дружества

 

…се установи визуално сходство, което се дължи не само на аналогично разпределение на еднакви букви, но и на сходно изписване на буквите „О“ и „С“.

 

от което следва, че

 

Потребителите, виждайки надписа „СMV“, изписан с характерния шрифт, цвят и фигури на познатото и наложилото се лого „OMV“, могат да бъдат заблудени по отношение на доставчика на гориво „ОМВ България” с предлаганите от него стоки и услуги.

 

Освен, че констатира този толкова очевиден казус на имитация, в решението си КЗК прави и стегнат анализ на различните защитни средства, които ЗЗК и ЗМГО предоставят на притежателите на права върху индустриална собственост, конкретно на търговски марки.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube