ВАС: iPay е имитация на ePay

С решението си № 13292 от 7.12.2016 г. по адм. д. № 3254/2016 5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС), постановява, че регистрината като марка на ЕС iPay.eu Payment Services имитира добре известните у нас марки ePay и ePay.bg.

Този акт е толкова логичен, че даже не си струва да бъде коментиран.

Интересно тук по-скоро е решение № 748 от 27.06.2013 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което същата приема, че имитация няма. Решението на КЗК е обжалвано пред 3-членен състав на ВАС, който логично го отменя. А настоящото решение на петчленката потвърждава онова на тричленката.

Другото интересно в решението е особеното мнение, с което двама от петимата съдии го подписват. Конкретно, съдиите Жанета Петрова и Искра Александрова приемат, че

При постановяване на решението си тричленният състав на Върховния административен съд не е съобразил, че само установяването на идентичност или близост на фирма, марка или географско означение с тези на други лица, както и използването на идентичен или близък домейн, не е достатъчно за заключението за съставомерност на поведението на ответника. В условията на кумулативност трябва да се установи и поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика и може да доведе до увреждане на интересите на конкурентите или до заблуда на потребителите. Фактическите обстоятелства по случая, изследвани подробно от регулаторния орган обаче, не сочат на действия на [фирма], които могат да се определят като нелоялна конкуренция, с насоченост към изкривяване на отношенията на съответния продуктов пазар.

Съдиите очевидно имат предвид, че

– регистрирането на марка, сходна в степен на объркване с друга марка и

– използването ѝ за сходни или идентични стоки и услуги,

само по себе си не представлява поведение на нелоялна конкуренция.

Това мнение е странно, най-малкото защото има решения, които приемат тъкмо обратното. Да, те не са на ВАС, а на КЗК. Единствено от тази перспектива развитата в особеното мнение критика е уместна, доколкото ВАС като върховна инстанция все още не се е произнасял по този въпрос.

Нейсе, целият спор между iPay и ePay е вече безпредметен, тъй като междувременно iPay е успешно заличена с решение на Апелативния състав към Службата за интелектуална собственост на ЕС. Апропо, на същите основания за сходство, които КЗК не приема 🙂

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube