Зелено – лешник, синьо – кокос

Използването на зелен цвят при опаковките на вафли с лешников вкус и аромат, и съответно на син цвят при опаковките на вафли с вкус и аромат на кокос, не се явява имитация по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Основното

Съществуващите разлики в дизайна на опаковките на анализираните продукти не биха довели до объркване потребителите относно произхода, производителя и техните качества.

Това констатира Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в свое Решение № 1069 от 26.10.2023 г. по преписка № КЗК/447/2023 г.

Искател и ответник

Производството е образувано по искане на Био България ООД (производител на продукти с марка Harmonica) срещу Пепе 8 ЕООД.

Решение

В решението си КЗК приема, че при сравнение на цялостния външен вид на продуктите на „Пепе 8″ ЕООД – веган лимецова вафла „Лешников тахан“ и „Какао и кокос“ (т. 12 и т. 13 от УФ), се установява, че същият се различава визуално в достатъчна степен от предлаганите от искателя „Classic harmonica“, „Coconut harmonica“, като се имат предвид цялостния изглед на всички съставни елементи (марка, дизайн, структура и цялостно изобразяване). Опаковката на „Био България“ ООД има характерния за неговите продукти десен от ромбове, каквто няма в опаковката на „Пепе 8″ ЕООД. Опаковката на „Био Бьлгария“ ООД е само в основен зелен цвят – два нюанса, които се редуват в ромбовете, а опаковката на „Пепе 8″ ЕООД е в зелен и тьмнокафяв цвят). Изложеното дава достатъчно основания да се приеме, че във външния вид на сравняваните опаковки съществуват съществени разлики, които лесно могат да бъдат установени при първоначален и бегъл визуален контакт на потребителите.

Предвид изложеното, Комисията счита, че външният вид, дизайн и цветовото оформление на опаковките на веган лимецова вафла „Лешников тахан“ и „Какао и кокос“ не са използвани по начин, който да попречи на разпознаването на предлаганите от ответното дружество вафли, така че потребителите да ги свързват с познатите вече такива, предлагани от „Био България“ ООД. КЗК счита, че съществуващите разлики в дизайна на опаковките на анализираните продукти не биха довели до объркване потребителите относно произхода, производителя и техните качества.

Следователно, използваните от страна на ответното дружество цветове – зелен и син, при дизайна на продуктите не са в състояние да изместят вниманието от наличните разлики, които в случая са съществени и които оставят цялостно впечатление за липсата на сходство, което да създава възможност от объркване на потребителите относно продуктите на страните в настоящото производство.

Имате ли въпрос относно защитата срещу нелоялна конкуренция в България? Тогава просто се свържете с нас!

KZK-1069-26.10.2023

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube