Понеделнишки марки

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са забавни, странни или твърде изявено несполучливи.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

ШОКОЛАД СЛАДКО Е ДА СИ ИЗВЕСТЕН – Комбинирана

шоколад

Притежател: Нина Генадиева Норд, BG, София, 1510, ул. „Резбарска“, бл. 178, вх. Е, ет. 1, ап. 3

Класове
16, 35, 38, 41

Моят коментар:

Решението на заявителя да не колорира доминиращия фигуративен елемент е добро, защото асоциацията с материи, различни от шоколада би била прекалено явна.

FOG – Словна

Притежател: ЕТ „ИВЕНА КОМЕРС-ВАЛЕНТИН ШОТЕВ“, BG, София, 1407, бул. „Джеймс Баучър“ 116, ет.1, ап. 1

Класове
33

Моят коментар:

Посланието тук може да е само едно: искаш ли да се замъглиш – купуваш си бутилка „Fog“.

Don Pizzo/Дон Пицо – Комбинирана

Дон Пицо

Притежател: „Диско Дура Тера“ АД, BG, СЕВЛИЕВО, 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“ 1, ет. 2

Класове
5, 16, 29, 30, 35, 40

Моят коментар:

Озадачаващото в маркетинговата стратегия на този заявител е наличието на регистрация в клас 5 (фармацевтични и превързочни материали) и липсата на такава в клас 43 (ресторантьорство).

EFES – Словна

Притежател: Harrington Development Inc., PA, Panama City, Arango-orillak Bldg. East 54th street

Класове
34

Моят коментар:

Предполагам, че турските притежатели на регистрираната още през 1993 под номер 00021215 комбинирана марка EFES

EFES

в клас 32 (бира), са проспали заявката на цигарите EFES.

На практика имаме идентичност между по-късната словна марка и словния елемент на по-ранната комбинирана марка, които обаче са регистрирани за несходни стоки,

Почти сигурно цигареният EFES ще се облагодетелства от отличителността на по-ранната бирена марка и в тази връзка интересен остава отговорът на въпроса доколко биреният EFES се ползва с известност у нас.

Амира/Amira – Комбинирана

амира

Притежател: „САЛЕКС ГРУП“ ООД, BG, КАРНОБАТ, 8400, жк Промишлена зона „Север“, ул. „Втора“ 46

Класове
30

Моят коментар:

Русалка, поднасяща диамант – абсолютно асоциативно за готварска сол.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube