Малко звезди и много звезден прах в казуса Star Snacks vs Star Foods

 

Star Snacks е по-ранната марка на Общността с регистрация като фигуративна марка за класове 29, 30 и 31 от 1997 и като словна марка за същите класове от 2003.

През 2004 в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) постъпва заявление за регистрация като фигуративна марка на Общността на знака Star Foods в класове 29, 30 и 32 .

В законоустановения срок притежателят на Star Snacks

подава опозиция

на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от регламент 40/94 (сега 2017/1001) с искането на по-късната марка да бъде отказана регистрация, защото

поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

След изчерпването на пълния инстанционен зигзаг между OHIM, отдела му по спорове и на края т. нар. апелативен състав,

делото достига до Общия съд

на Европейския съюз, който преди два дни постановява решението си под номер T-333/11, което засега е достъпно само на немски и френски.

Ако сте на мнение, че

марките Star Snacks и Star Foods показват значително сходство в  концептуално отношение, само определено сходство във фонетично отношение, и макар и слабо, но все пак някакво сходство във визуално отношение, и че поради това като цяло те са сходни в степен, пораждаща объркване у потребителите

то вие спокойно можете да кандидатствате за съдия в едно от висшите съдилища на ЕС.

Пишещият тези редове блогър е искрено учуден, че тази наглед простичка констатация е отнела на участващите инстанции цели 7 години.

Казусът съдържа

интересна поука

за заявителите, а именно – не флиртувайте с мисълта да регистрирате марка, която да показва значително сходство с по-стара марка в (поне) едно от изброените направления: визуално, фонетично или концептуално.

А за да не трябва да посипвате главите си със звезден прах, то преди заявката се консултирайте с някого – например с нашата кантора.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube