Петъчна находка

Вярвате ли или не, но тази изобразена с характерен шрифт комбинирана марка е била заявена под номер 2012122361N съвсем конкретно за услугата закрила на интелектуалната собственост (клас 42). Предполагам, че повечето читатели на този блог биха приели доминиращия елемент животновъдство за малко или повече ексцентричния опит на заявителя да представи марката си като фантазийна, но …

Петъчна находка

Тази повече от интересна комбинация от словни и фигуративни елементи е била заявена под номер 2012123525N за хартия и картон (клас 16), облекло (клас 25), реклама (клас 35) и развлечение (клас 41). Нейсе, дори добре изразената ѝ замечателност, не я е спасила от формалния отказ на експертизата.