Atomkraft? Fuck Off!

Преди малко повече от 2 години тази комбинирана марка е била заявена в немското патентно ведомство (DPMA), което я регистрира под номер 302011019678 за порцеланови и керамични изделия (клас 21), знамена, флагове и хоругви (клас 24) и шапки и фланелки (клас 25). Мисля, че семантичното послание на словните елементи не се нуждае от особени тълкувания, но …