Международна регистрация на търговска марка: Как да защитите вашата търговска марка по целия свят

Международна регистрация на търговска марка: Как да защитите вашата търговска марка по целия свят

В зависимост от конкретните желания на клиента можем да предложим услугата по международна заявка на марка срещу начална цена от 1500 лв без ДДС.

Откъде идва изразът „запазена марка“?

Според чл. 6 от първия български Закон за търговските и индустриалните марки (ДВ бр. 16/22 януари 1893 г., бел. моя) „който иска да запази изключителното право върху една марка, той трябва да я поднесе за записване“.