Заявка за марка пред Българско патентно ведомство

Компетентно за заявките за търговски марки в България е Българското патентно ведомство (БПВ).

Заявката или регистрацията на марка в България може да бъде полезна за последващо придобиване на международна регистрация на марка.

В производството пред БПВ българските физически и юридически лица могат да се самопредставляват, като с оглед особеностите на процедурата и изискванията е препоръчително да се ангажира представителството на адвокат или вписан в регистъра на ведомството представител по индустриална собственост.

За такава услуга можете да разчитате на кантора Регюлиджънс.

В зависимост от изискванията на клиента можем да предложим заявката на българска марка срещу начална цена от 500 лв без ДДС. В нея включено е проучването за сходство на желаната търговска марка с по-ранни марки или заявки за марки, оформянето и подаването на заявката пред БПВ и воденето на кореспонденция до регистрацията в регистъра на търговските марки. Горепосочената цена не включва представителство в случай на отказ срещу заявката или при подаване на възражение и/или опозиция от трета страна.

В допълнение към ведомството се дължи заявителска такса в размер на 520 лева. Тази такса покрива до 3 класа за стоки и/или услуги и се заплаща преди стартиране на процедурата от страна на БПВ.

Обичайният срок на процедурата (ако срещу заявката няма възражения) е около 6 месеца.

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube