Понеделнишки марки 16.07.- 23.07.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

ЖЪЛТАТА ТОРБИЧКА/СИНЯТА ТОРБИЧКА – Комбинирани

 

Притежател: „МЕГАПОРТ“ ООД, BG, Велико Търново, , ул. „Никола Габровски“ 81

Класове
16 (афиши, плакати от хартия или картон; бележници; бланки [печатни]; брошури; ваденки; диаграми; екрани [книжни]; етикети, нетекстилни; залепващи се ленти [канцеларски принадлежности]; канцеларски принадлежности; картон; кутии от картон или хартия; кърпи от хартия; хартиени ленти; лепенки за канцеларски или домакински цели; листове от рециклирана целулоза за опаковане; пликове за микровълново готвене; носни кърпи от хартия; опаковки [канцеларски принадлежности]; опаковъчна хартия; опаковъчни материали за отпадъци [от хартия или от полиетилен]; опаковки за бутилки от картон или хартия; опаковки от полиетилен; изделия от полиетилен за опаковане; офортни изделия; периодични издания; печатни материали; пластични обвивки за амбалаж; пликове за бутилки от картон или хартия; табели от хартия или картон; рекламни табла от хартия или картон; скицници; станиол; тоалетна хартия; хартия; изделия от хартия за опаковане; щампи (гравюри); шаблони)
18 (пазарски мрежи; пазарски чанти; портмонета, кесии; раници)
35 (агенции за внос и износ; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; систематизиране на информация в компютърни бази данни; управление на компютърни файлове; разпространяване на мостри; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на търгове; представяне на стоки; реклама; рекламиране чрез афиши; рекламиране на открито; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия])

Моят коментар:

Добро решение с оглед съдържащото се в словната част указание в кой точно контейнер за разделно сметосъбиране да се изхвърлят въпросните торбички.

REHAB – Словна

Притежател: Monster Energy Company, a Delaware corporation, US, California, Corona, 92880, 550 Monica Circle, Suite 201

Класове
5 (хранителни добавки в течна форма [за медицински цели])
30 (готов за пиене чай, студен чай и чаени напитки; готов за пиене ароматизиран чай, ароматизиран студен чай и ароматизирани чаени напитки)
32 (безалкохолни напитки).

Моят коментар:

Регистрацията е обяснима с оглед на постоянно нарастващия интерес към диспансерните услуги в страната ни.

Оформилата се вече група на информирани потребители в този пазарен сегмент твърде вероятно ще заложи на съответните маркови продукти, отколкото на немарковите такива.

Bez Panika – Комбинирана

Притежател: „ПИ СИ ХАОС“ ЕООД, BG, София, 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Трепетлика“ 16, вх. Б, ет. 3, ап. 18

Класове
28 (игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; украшения за коледни елхи)
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; организиране на изложби с търговска и рекламна цел; представяне на стоки; публикуване на рекламни текстове)
41 (образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; организиране на изложби с културни или развлекателни цели; организиране на конкурси / образование или развлечения/; организиране на спортни състезания).

Моят коментар:

Дали регистрацията на тази марка не цели да победи потенциалния хаос в маркетинговата стратегия на регистранта? 

БЪЛГАРСКА ЗАКУСКА – Словна

Притежател: Петър Петров Бъчваров, BG, София, , ул. „Стара планина“ 3, ет. 2, ап. 7

Класове
35 (реклама; организиране на търговски панаири с търговска и рекламна цел, представяне на стоки, представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства, публикуване на рекламни текстове, радиорекламиране, разпространение на мостри, разпространение на рекламни материали, разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри], рекламиране на открито, рекламиране чрез афиши, рекламиране чрез телевизията, създаване на рекламни текстове, телевизионни реклами)
41 (представления на живо;представяне на кинотеатри;производство на радио-и телевизионни програми; телевизионни развлечения; продукция на шоу програми; организиране на представления [импресарски услуги]; производство на видеофилми).

Моят коментар:

Според моето скромно мнение словесното съдържание на „българска закуска“ представлява чиста проба оксиморон.

Дано последният не се разпростре и върху рекламираните с помощта на марката услуги.  

PASSAT BULGARIA – Комбинирана

Притежател: „Пасат България“ АД, BG, ЦАРЕВО, 8260, Южна промишлена зона

Класове
1 (химически продукти предназначени за промишлеността, науката, фотографията)
17 (каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда и стоки от тези материали, които не са включени в други класове)
19 (неметални строителни материали; неметелни твърди тръби за строителство)
20 (мебели, огледала, рамки за картини; стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на тези материали или от пластмаса)
28 (игри и играчки, с изключение на колички и модели на колички; гимнастически и спортни артикули, които не са включени вдруги класове).

Моят коментар:

Тази марка ми изглежда уязвима от поне две страни. 

Докато част от словния ѝ състав възпроизвежда марка, използвана за продажбата на доста известна серия автомобили, фигуративният ѝ елемент осезаемо напомня на логото на много известен доставчик на софтуер.

Различията в класовете по регистрацията не биха изиграли особена роля, предвид известността на потенциалните опоненти.

ИЗПРЕВАРВАМЕ РИСКА – Словна

Притежател: „Брокер Инс“ ООД, BG, СОФИЯ, 1000, ул. „Кърниградска“ 3

Класове
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
36 (застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество)
45 (юридически услуги; охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора; персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите).

Моят коментар:

Наистина добро попадение, особено що се отнася до маркетирането на охранителни услуги.

ПРИМАБИЛД БЕТОНИТЕ НИ СА БЕТОН – Комбинирана

Притежател: „ПРИМАБИЛД“ ООД, BG, с. Старо Оряхово, 9110, обл. Варна, ул. „Асен Златаров“ 36

Класове
19 (неметални строителни материали: бетон, бетонни строителни елементи)
37 (строителство; ремонт; монтажни услуги).

Моят коментар:

Идеалната марка за завършека или по-скоро за бетонирането на днешния пост. 

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube