„Headfuck“ или когато марки противоречат на добрите нрави

headfuck

В края на октомври 2010 немският гражданин Jochen Machwart заявява комбинираната марка „headfuck“ (номер 302010063304) в патентното ведомство на своята страна (DPMA) за стоки и услуги в класовете 16, 25, 35 и 38.

Учудващо, но на 31.12.2010 немското ведомството (очевидно след извършена експертиза по същество) публикува заявката на г-н Machwart.

На 31.03.2011 или в последния ден на течащия от датата на публикацията тримесечен срок, неназовано трето лице

подава възражение

срещу регистрацията на марката на основанието, че същата

 

противоречи на обществения ред и добрите нрави.

 

Вследствие на възражението DPMA извършва „мащабна проверка“, установява, че изразът „headfuck“

 

е широко разпространен вулгарен синоним за фелацио

 

и постановява пълния

отказ на регистрацията

Г-н Machwart обжалва, губи и изчерпвайки инстанциите пред DPMA достига до Федералния патентен съд (Bundespatentgericht) на Германия, чието относително кратко (12 страници) и много приятно за четене определение от февруари тази година потвърждава предхождащите откази.

Висшият немски гремиум в областта на индустриалната собственост отделя сериозно място за анализа на марката и нейните елементи, като приема че

 

словосъчетанието „headfuck“ е свободно разбираемо в Германия и бива отъждествявано с възможно най-ниското и вулгарно ниво на езиково изразяване, което освен изключително отблъскващо, е и дискриминиращо.

Последното бива подсилено от специфичния дизайн на буквите „ck“, в който се съзира опростеното графично изображение на фалос.

 

Лично аз споделям мнението, че марки като „headfuck“ нямат място в правния мир, но също така намирам, че DPMA и контролните инстанции действат непоследователно, след като в не дотам далечно минало са допуснали регистрациите на други

маркови недоразумения

като

fucking freezing

(номер 302009042864, класове 18 и 25)

fuck the stars

(номер 302009059332, класове 9, 35 и 41),

както и

fuck for diamonds

(номер 302010022371, класове 14, 18 и 25)

Какво мислите вие?

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube