Без Fun за FunFactory и секси триизмерната ѝ марка

Горното е изображение на произвеждания и маркетирания от бременската фирма FunFactory GmbH еротичен вибратор, чийто окончателен отказ за регистрация като триизмерна марка на Общността биде произнесен днес от Общия съд на ЕС. В решението си T‑137/12 (достъпно на немски и френски) Съдът потвърждава доводите на Апелативния състав на OHIM, според когото   …продуктите на конкурентите …