Истински телевизионен кетчуп

С преюдициалното си решение по делото ITV Broadcasting Ltd and Others v TVCatchup Ltd (C‑607/11) Съдът на Европейския Съюз (СЕС) постановява, че препредаването на наземен телевизионен сигнал по интернет представлява публично разгласяване по смисъла на директива 2001/29. Бидейки така, операторът на онлайн услугата TVCatchup се нуждае от изричното съгласие на телевизионните организации, осъществяващи първоначалното излъчване или …

Техническите средства за защита – антипиратски или антипазарни?

Image: Nintendo Games by tifotter on Flickr Онези от вас, които играят на електронни игри със сигурност са се сблъсквали с проблема, наречен технически средства за защита (у нас дефинирани в § 2, 14 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП). Всъщност замислени като защита срещу посегателства, насочени към авторските (и/или сродни) права на притежателите си, тези …