Международна регистрация на търговска марка: Как да защитите вашата търговска марка по целия свят

Международна регистрация на търговска марка: Как да защитите вашата търговска марка по целия свят

В зависимост от конкретните желания на клиента можем да предложим услугата по международна заявка на марка срещу начална цена от 1500 лв без ДДС.

Индия се присъединява към Мадридския протокол за международна регистрация на марки

Image: India – A Multitude of People and Cultures by Dinesh Cyaman on Flickr Индия се присъединява към усъвършенстваната с Мадридския протокол система за международна регистрация на марки и става негова 90-та съдоговорителка. По този начин от 8-ми юли тази година желаещите да се възползват от Мадридската система ще могат да посочват и четиринадесетата икономика …

Откъде идва изразът „запазена марка“?

Според чл. 6 от първия български Закон за търговските и индустриалните марки (ДВ бр. 16/22 януари 1893 г., бел. моя) „който иска да запази изключителното право върху една марка, той трябва да я поднесе за записване“.