Малко звезди и много звезден прах в казуса Star Snacks vs Star Foods

Малко звезди и много звезден прах в казуса Star Snacks vs Star Foods

  Star Snacks е по-ранната марка на Общността с регистрация като фигуративна марка за класове 29, 30 и 31 от 1997 и като словна марка за същите класове от 2003. През 2004 в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) постъпва заявление за регистрация като фигуративна марка на Общността на знака Star Foods в класове 29, …