Хърватско се присъединява към марката на Общността

Image: Croatia by Zdenko Zivkovic on Flickr Заявителите на марки на Общността трябва да знаят, че направените след 1 юли 2013 г. заявки ще обхващат и Хърватско в качеството ѝ на нова страна-членка на Европейския Съюз. Подобна е ситуацията и за притежателите на общностни марки – считано от 1 юли 2013 г. техните съществуващи регистрации …

Дори магия не помага при сходството между марки

С решението си по дело T‑34/10 (достъпно на немски и френски), Общият съд на Европейския съюз слага край на продължилата цели 6 години и половина сага между притежателите на по-ранната немска словна марка Magic Life и процесната словна марка на Общността Magic Light. По-ранната марка е регистрирана през 2004 в клас 3, а процесната е …