Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване: революционно решение на СЕС

След неотдавна публикуваното заключение на генералния адвокат Ив Бот, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) излезе с решението си в казуса „търговия с използван софтуер“ (C-128/11). В него Съдът отбелязва, че производителите на компютърни програми не могат да се противопоставят на препродажбата на същите програми от трети лица, тъй като  изключителното право на разпространение на производителите …