Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване: революционно решение на СЕС

След неотдавна публикуваното заключение на генералния адвокат Ив Бот, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) излезе с решението си в казуса „търговия с използван софтуер“ (C-128/11).

В него Съдът отбелязва, че производителите на компютърни програми

не могат да се противопоставят

на препродажбата на същите програми от трети лица, тъй като  изключителното право на разпространение на производителите е изчерпано при продажбата към първия приобретател.

Според директива 2009/24/ЕО правото на разпространяване на програмни копия се изчерпва с първата продажба от автора към всеки приобретател в рамките на Европейския Съюз.

Досега това бе безспорно при продажбата на софтуер върху информационен носител (CD-ROM, DVD), но в решението си

СЕС приема, че изчерпването важѝ и при даунлод от Интернет

като от него е засегната не само първичната версия на софтуера, но и всякакви последващи подобрения и актуализации, които са настъпили след първата продажба.

Според Съда носителят на авторските права върху компютърна програма следва да калкулира цените си така, че да получи адекватно възнаграждение за продукта си още при неговата първа продажба.

Все пак СЕС поставя и някои граници

пред невеществената препродажба като, на пример, забраната за фрагментиране на лиценза, която е от особено значение при т. нар. volume license key споразумения.

Това на практика означава, че ако имате лиценз за 25 работни места не можете да (пре)продатете 15 от тях на един купувач, а останалите 10 на втори.

Ако 25-те лиценза не могат да се продадат наведнъж, то оставащите извън сделката лицензи трябва да бъдат заличени и това задължение е подплатено със спазването на изключителното право на възпроизвеждане, което иначе би било нарушено, защото то – за разлика от правото на разпространение – не се влияе от доктрината на изчерпване.

Сред последвалите решението реакции се долавя очакването, че то

ще има сериозни последствия

и спрямо бизнеса с игри, музика и електронни книги.

Решението е изненадващо и с това, че Съдът е предпочел да не се съобрази (напълно) със заключението на генералния адвокат.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube