КЗК: рекламата на водка Аляска не е заблуждаваща

Този относително познат от телевизионната реклама клип е предмет на съвсем скорошното решение (АКТ-1521-20.12.2012) на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Производството пред регулаторния орган е било заведено поради наличието на жалба на основание чл. 33 във връзка с чл. 32 от ЗЗК, а именно че въпросната

реклама заблуждавала потребителите

на продукта относно неговия произход.

От съдържанието на рекламния клип жалбоподателят приел, че водката е

 

произведена на едноименния полуостров и американски щат, известен със своите сковаващи ледове, девствена природа и чистота.

 

В рамките на възражението си, производителят на първо място изтъква липсата на законово изискване, в рекламните клипове да бъдат посочвани производителят и мястото на производство на напитките.

В допълнение се обръща внимание на

обичайната търговска практика на производителите

 

да избират наименования за продуктите си, които са широко известни, като с това се цели създаване на емоционално обвързване на потенциалните потребители с марката, което води до по-лесно запомняне на името на продуктите от потребителите с цел ориентирането им при намиране на продукта в търговската мрежа.

 

Като пример в това отношение се посочват познати на българския пазар търговски марки: Маргарин „Калиакра” и Олио „Калиакра”, произвеждани от „Юниливър България” ЕООД в Румъния, кафе „Нова Бразилия”, произведено в гр. Костинброд от „Крафт Фуудс България” АД, салам „Бургас” и „Лионска наденица”, произвеждани от „Кен” АД, гр. Стара Загора и КФМ- гр. Благоевград.

За финал производителят на водката обобщава, че

 

никъде в практиката зрителите не възприемат рекламата буквално, както и че винаги е налице измислицата и закачка, която цели да предизвика интереса на наблюдаващите.

 

КЗК се съгласява

с тази аргументационна линия и приема, че

 

от съвпадението на марката Аляска на българския производител и наименованието на американския щат Аляска, не може да обоснове извода, че двете наименования са еднозначни, както и, че наименованието „Аляска” указва произхода на спиртната напитка, дори и във връзка с конкретния рекламен клип.

Комисията счита, че в рекламата няма специфични
елементи, които да внушават на потребителя, че процесната водка е произведена именно на полуостров Аляска или, че за направата на същата са използвани суровини и материали, характерни за този полуостров.

Нещо повече, известно е, че Аляска е един от най-студените щати на Америка и съответно за нея не е типично отглеждането на ръж, пшеница, ечемик или картофи, или други култури, използвани за производството на водка.

Най-вече, Аляска (полуостров и щат на САЩ) не е наложена в съзнанието на потребителите и не се асоциира от тях като традиционен и известен производител на водка (за разлика, например, от Русия, Украйна, Финландия, Полша и др.), нито водката се възприема като алкохолна
напитка, традиционно свързвана и типична за начина на живот в Аляска.

 

Накратко: нарушение няма, защото рекламното послание не съдържа елементи със заблуждаващ характер и не е в състояние да породи негативен ефект върху конкурентните отношения.

Поне що се отнася до ембеднатия в началото на поста видеоклип, пишещият тези редове блогър е склонен да възприеме изведените в решението на КЗК доводи.

Същият, обаче, не е съвсем убеден, че рекламата на друг продукт на същия производител все пак не вменява на потребителите си, че става въпрос за артикул с ирландски (евентуално британски), но в никакъв случай не и с български произход.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube