Авторскоправна закрила за произведения на модата?

Авторскоправна закрила за произведения на модата?

Последната седмица (19.-25.09.12) в Милано се проведе Milan Fashion Week, която заедно със съответните събития в Париж, Лондон и Ню Йорк е част от от т. нар. big 4 fashion weeks. Собственият ми интерес към висшата мода е едва умерен, но се оказа, че доста от контактите ми на Twitter ѝ отдават къде повече значение, …

Техническите средства за защита – антипиратски или антипазарни?

Image: Nintendo Games by tifotter on Flickr Онези от вас, които играят на електронни игри със сигурност са се сблъсквали с проблема, наречен технически средства за защита (у нас дефинирани в § 2, 14 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП). Всъщност замислени като защита срещу посегателства, насочени към авторските (и/или сродни) права на притежателите си, тези …

Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване: революционно решение на СЕС

След неотдавна публикуваното заключение на генералния адвокат Ив Бот, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) излезе с решението си в казуса „търговия с използван софтуер“ (C-128/11). В него Съдът отбелязва, че производителите на компютърни програми не могат да се противопоставят на препродажбата на същите програми от трети лица, тъй като  изключителното право на разпространение на производителите …

Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване

Преди два дни генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Ив Бот излезе със заключението си по делото UsedSoft срещу Oracle. Генералният адвокат предлага на Съда да приложи т. нар. доктрина на изчерпването и при разпространението на софтуер чрез даунлод. До сега валидността на въпросната доктрина не се поставяше под въпрос само при дистрибуция чрез …