Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване: революционно решение на СЕС

След неотдавна публикуваното заключение на генералния адвокат Ив Бот, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) излезе с решението си в казуса „търговия с използван софтуер“ (C-128/11). В него Съдът отбелязва, че производителите на компютърни програми не могат да се противопоставят на препродажбата на същите програми от трети лица, тъй като  изключителното право на разпространение на производителите …

Даунлод на софтуер и доктрина на изчерпване

Преди два дни генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Ив Бот излезе със заключението си по делото UsedSoft срещу Oracle. Генералният адвокат предлага на Съда да приложи т. нар. доктрина на изчерпването и при разпространението на софтуер чрез даунлод. До сега валидността на въпросната доктрина не се поставяше под въпрос само при дистрибуция чрез …