Понеделнишки марки 02.07.-09.07.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

unleashed power – Комбинирана

Притежател: Георги Методиев Методиев, BG, София, жк „Толстой“, бл. 60, вх. Е, ап. 95

Класове
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета)
25 (облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава)
34 (тютюн; принадлежности за пушачи; кибрит)
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност).

Моят коментар:

Притежателят на тази марка ще трябава да отприщи много сила, мощ и енергия, за да претвори маркетинговите си планове.

„Иновациите на инженер Донев“ – Словна

Притежател: „ДОНЕВ ТЕАТЪР“ ЕООД, BG, София, 1618, жк „Красно село“, бл. 204 А, ет. 10, ап. 37

Класове:
16 (брошури; афиши, плакати от хартия или картон; картини, фотографии; бланки /печатни/; вестници; знамена /от хартия/; календари; картички за съобщения /канцеларски/; каталози; книги; наръчници /справочници/; опаковки /канцеларски принадлежности/; периодични издания; печатни материали; поздравителни картички; пощенски картички; списания /периодични/; хартия за писма)
25 (облекло, шапки и други принадлежности за глава)
35 (реклама; рекламни агенции; управление на търговски сделки; управление на сделки в областта на изкуството)
41 (образование; обучение; развлечения; издаване на книги; организиране на представления /импресарски услуги/; производство на радио- и телевизионни програми; създаване на текстове / с изключение на рекламни текстове/; шоупродукции).

Моят коментар:

Информираният потребител би трябвало да тръпне от очакване да види какви иновативни продукти и услуги ще бъдат предлагани с помощта на тази повече от иновативно звучаща марка.

TV 7 – Комбинирана

Притежател: „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД, BG, София, , бул. „Джеймс Баучер“ 100

Класове
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
38 (телекомуникации)
41 (образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност).

Моят коментар:

Фигуративната част на марката се състои от логото на TV7, което медията  смени едва преди няколко месеца.

Разнобой в маркетинговата стратегия или „регистрация за всеки случай“?

ПОЛУОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА – Словна

Притежател: „ОМЕГА ФИЛМС“ ООД, BG, София, 1606, ул. „Лайош Кошут“ 8, ет. 6, ап. 18

Класове
35 (реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламно време и пространство, отдаване под наем на рекламни съоръжения; радиорекламиране; разпространение на рекламни материали; реклама на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез телевизия; разпространение на рекламни текстове; телевизионни реклами; управление на търговски сделки; управление на сделки в областта на изкуството; административна дейност; изследване на пазара; услуги за художествено оформление за рекламни цели)
38 (предавания, емисии по кабелна телевизия, радио-предавания, радио-емисии, телевизионни предавания, телевизионни емисии, телеконферентни услуги, предаване на съобщения и образи с помощта на компютри; предаване по сателит; предоставяне на достъп до форуми за разговори в интернет (чатрум); предоставяне на телекомуникационни канали за представяне на стоки по телевизията с цел продажба (телешопинг))
41 (образование; обучение; развлечение, културна дейност, в това число производство на филми и видеофилми, продукции на филми, монтаж на видеоленти, жестомимичен превод, звукозаписни студия, озвучаване на филми, радио и телевизионни програми, субтитиране на филми, телевизионни развлечения, отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия, отдаване под наем на звукозаписи, отдаване под наем на сценични декори, репортерски услуги, представления на живо; производство на радио и телевизионни програми, радио и телевизионни предавания; издателска дейност, издаване на книги, вестници и списания, редакторска дейност, предпечатна подготовка, услуги, свързани с видеоиздаване; организиране на конкурси [образование или развлечения], състезания, изложби, галерии, шоу-продукции, лотарии, дискотеки; организиране на изложби с културни или развлекателни цел; развлекателни игри и програми; импресарски услуги; публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания, фоторепортажи, фотографски услуги; преводачески услуги, услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; киностудиястудия).

Моят коментар:

Струва ми се, че съвсем малко въображение не е достигнало на притежателя да открие истинския остров на (марковите) съкровища.

Л 1945 ПФК РАЗГРАД – Комбинирана

Притежател: „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, BG, РАЗГРАД, 7200, ул. „Априлско въстание“ 68 А, ет. 7

Класове
14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43

Поради големия брой класове, ги предавам без описание. Тук може да намерите детайли.

Моят коментар:

След Левски сега и Лудогорец регистрира своята футболна марка.

Интересно, но доминиращият елемент при марките и на двата клуба се състои от буквата Л.

TOP HIT/ ТОП ХИТ – Словна

Притежател: Димитър Любенов Флорев, BG, СВИЩОВ, 5250, ул.“Парчевич“ 5

Класове
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
36 (финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество)
41 (образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност).

Моят коментар:

За завършек – хитът на днешното издание.

Според информацията, с която разполагам БПВ редовно отказва регистрацията на марки, съдържащи елементите „топ“, „мега“, „супер“, „хипер“ и т.н.

Тази топ марка ще да се промъкнала между капките.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube