Понеделнишки марки 24.09.-01.10.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

ГАЙТАНИ – Комбинирана

Притежател: АСЕН РУМЕНОВ АТАНАСОВ, BG, София, 1715, жк „Младост 4“, бл. 420, вх. 1, ет. 4

Класове
25 (облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава)
35 (организиране на изложби с търговска или рекламна цел, разпространение на мостри, актуализиране и разпространение на рекламни материали, реклама, рекламиране на открито, рекламиране чрез афиши, услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки)
41 (обучение на групи за танци, организация и провеждане на концерти и конкурси за танци).

Моят коментар:

Макар и с цялостното си възприятие да навява леко комично усещане, марката е напълно подходяща за търговия с народни носии (клас 25) или организирането на курсове за народни танци (клас 41).

ЧИРПАК БЛОНД/CHIRPAK BLOND – Словна

Притежател: „ЛЯСКОВЕЦ“ ООД, BG, Лясковец, , ул. „Максим Райкович“ 33

Класове
8 (ръчни, ръчнозадвижвани инструменти и сечива; ножарски изделия и прибори за хранене; черпаци за вино; приспособления за преливане на течности (ръчни инструменти); хладни оръжия; бръсначи)
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; хигиенна хартия; печатни произведения; включително книги, периодични и непериодични издания; печатни публикации; вестници; списания; бюлетини; брошури; каталози; календари; плакати; афиши, табла и пана (от хартия или картон); поздравителни картички; етикети, нетекстилни; фотографии; картини; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); опаковъчна хартия; вискозни (целулозни) листове за опаковане; пластмасово фолио (за опаковки); пластични обвивки за амбалаж; восъчна хартия; опаковки от хартия и картон; кутии от картон или хартия; чанти (пликове, торбички) от хартия или полиетилен за опаковане (пакетиране); пластични шуплести пакети (за опаковане или пакетиране); станиол; торби за отпадъци (от хартия или от полиетилен); печатарски букви; клишета)
21 (домакински или кухненски прибори и съдове; черпаци (прибори за маса); лъжици за разбъркване (кухненски прибори); гребени и гъби; четки (с изключение на четки за рисуване); материали за изработване на четки; средства за почистване; стоманена тел за домакински цели; необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло, използвано в строителството); стьклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове
32 (бира; безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; безалкохолни коктейли; минерални и газирани води; плодови и зеленчукови напитки и сокове; безалкохолни плодови екстракти; плодови нектари; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки; есенции за приготвяне на напитки; мъст; гроздова мъст (неферментирала)
33 (алкохолни напитки (с изключение на бира); дестилатни напитки; бренди; водка; уиски; вино; джин; ром; ликьори; аперитиви; коктейли; алкохолни напитки, съдържащи плодове; алкохолни екстракти; плодови екстракти (с алкохол); алкохолни есенции).

Моят коментар:

Притежателят на тази марка трябва да внимава продуктите му в клас 21 (домакински прибори) да не докарат изрусените си потребителки до „Suicide Blonde“.

ЦУРА МОНИ/CURA & MONY – Словна

Притежател: „ЛЯСКОВЕЦ“ ООД, BG, Лясковец, ул. „Максим Райкович“ 33

Класове
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; хигиенна хартия; кърпи от хартия; покривки и салфетки от хартия за маса; филтриращи материали (хартия); печатни произведения; включително книги, периодични и непериодични издания; печатни публикации; вестници; списания; бюлетини; брошури; каталози; календари; плакати; афиши, табла и пана (от хартия или картон); поздравителни картички; етикети, нетекстилни; материали за подвързване на книги; фотографии; картини; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); опаковъчна хартия; вискозни (целулозни) листове за опаковане; пластмасово фолио (за опаковки); пластични обвивки за амбалаж; восъчна хартия; опаковки от хартия и картон; кутии от картон или хартия; чанти (пликове, торбички) от хартия или полиетилен за опаковане (пакетиране); пластични шуплести пакети (за опаковане или пакетиране); станиол; торби за отпадъци (от хартия или от полиетилен); печатарски букви; клишета)
32 (бира; безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; безалкохолни коктейли; минерални и газирани води; плодови и зеленчукови напитки и сокове; безалкохолни плодови екстракти; плодови нектари; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки; есенции за приготвяне на напитки; мъст; гроздова мъст (неферментирала)
33 (алкохолни напитки (с изключение на бира); дестилатни напитки; бренди; водка; уиски; вино; джин; ром; ликьори; аперитиви; коктейли; алкохолни напитки, съдържащи плодове; алкохолни екстракти; плодови екстракти (с алкохол); алкохолни есенции).

Моят коментар:

Обърнахте ли внимание, че притежателят на тази марка държи и „Чирпак Блонд“?

Мисля, че като име на коктейл „Цура Мони“ определено би имала успех.

Учудвам се само, че е регистрирана от фирма от Лясковец, а не, да речем, от Перник.

niva.bg/нива.бг – Комбинирана

Притежател: „АТРЕНД“ ЕООД, BG, ВАРНА, 9000, бул.“Цар Освободител“ 109-А, ет.1, офис 12

Класове
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
36 (застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество)
38 (телекомуникации)
42 (научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер)
44 (медицинско обслужване; ветеринарни услуги; грижи за хигиената и красотата на хора и животни; услуги в областта на селското стопанство, градинарството и лесовъдството).

Моят коментар:

Интересно каква ли е услугата за клас 38 (телекомуникации) – може би поставянето на високоговорители по къра?

einvoice bg – Комбинирана

Притежател: „Еинвойс“ ООД, BG, София, 1233, ул.“Струга“, бл.71, вх.А

Класове
42 (научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер).

Моят коментар:

Очевидно главното поле на действие на Еинвойс е разработването на електронни фактури, а това прави марката им описателна.

Веднъж получила регистрация, описателният ѝ характер я прави уязвима, излагайки я на възможните атаки на трети лица.

ефект КОНТРОЛ – Комбинирана

Притежател: „Ангел 2004“ ООД, BG, МОНТАНА, 3400, бул. „Христо Ботев“ 2, ет.2, ап.15

Класове
37 (надзор на строителни проекти, унищожаване на вредители, с изключение на тези в селското стопанство, унищожаване на плъхове)
41 (обучение, организиране и провеждане на семинари, организиране и провеждане на конгреси, конференции, симпозиуми)
42 (инженеринг, химични изследвания, технически изследвания, изпитване на материали, изпитване на текстил, изследвания в областта на физиката, изследвания в областта на механиката, изследвания в областта на козметиката, качествен контрол, проучвания свързани със опазване на околната среда (замърсявания на вода, въздух, почви ), проверяване на измерителни инструменти, строително проектиране, проучване на технически проекти, технически надзор, услуги в областта на химията, химически анализ, консултантски услуги в областта на спестяване на енергия).

Моят коментар:

Асоциативна марка, чието лого подсказва доста за фирмата.

За жалост не и за ефективен контрол при приемането на крайния резултат.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube