Хвърчилото на Amazon

Amazon figurative mark

Това е новата фигуративна марка на Общността, за която предвожданата от Jeff Bezos компания е получила регистрация под номер 11401551.

Отнася се до услуги в класовете 35, 38, 39 и 42, чието подробно описание очевидно е повлияно от неотдавнашното решение на Съда на Европейския Съюз в делото IP Translator (C-307/10).

Интересно, какво ли ще се маркетира с нейна помощ.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube