В Европа марката Pinterest принадлежи на друг

Image by Loungelistener on Flickr     Вчера в Туитър Борислав Киприн сподели тази интересна статия в Tech Crunch, от която научих за наскорошните маркови неволи на социалната мрежа Pinterest. За какво става дума? Накратко, отговорните лица в калифорнийската Pinterest, Inc. са подценили значението на своевременната заявка на едноимената си словна марка като марка на …

Опозиции пред OHIM

Опозиции пред OHIM 8

През месец май 2013 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) е разгледало 75 опозиции, по-интересните от които представям на Вашето внимание.

Европейската Комисия предлага облекчения и по-ниски такси за търговските марки

Image: European Commission by quinet on Flickr В днешното си комюнике Европейската Комисия представя пакет инициативи предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. Конкретното изражение на пакета се състои в Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на …

Малко звезди и много звезден прах в казуса Star Snacks vs Star Foods

Малко звезди и много звезден прах в казуса Star Snacks vs Star Foods

  Star Snacks е по-ранната марка на Общността с регистрация като фигуративна марка за класове 29, 30 и 31 от 1997 и като словна марка за същите класове от 2003. През 2004 в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) постъпва заявление за регистрация като фигуративна марка на Общността на знака Star Foods в класове 29, …