THINKFOOD е регистрабилна за храни и напитки

Марката THINKFOOD е регистрабилна за храни и напитки – това приема четвъртият Апелативен състав към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO, бивша OHIM), след като членовете му е трябвало да се занимаят с постановения преди това от експертния отдел отказ спрямо заявката за регистрация на THINKFOOD в класове 29 (храни от животински произход), 30 (захарни изделия) и 32 (безалкохолни напитки) от МКСУ.

Експертизата прави това с обосновката, че знакът е описателен и неотличителен по смисъла на член 7 (1) (в), (б) и 7 (2) от Регламент 207/2009 – англоговорящ потребител лесно би разбрал комбинацията от THINK + FOOD като нещо със значението на „храна за съзнателна мисъл“.

В този смисъл заявената марка е сходна с понятието „brain food“ и би се възприела от съответните потребители като описание за храни и напитки, които стимулират мисленето и интелектуалната дейност въобще.

Експертният отдел подкрепя становището си с линк към тази книга

0

предлагана на Amazon.com, и съдържаща рецепти за храни, които стимулират мозъчната дейност.

Апелативният състав не е съгласен и приема тезата на заявителя, че марката THINKFOOD e фантазийна, която няма значение спрямо нито една от заявените в класове 29, 30 и 32 стоки.

Според заявителя „Think“ също така не е синоним на „Brain“. Mарката има за цел да помогне на потребителите да направят информиран избор за предлаганите от заявителя продукти. В най-добрия случай тя може да се разбере като „мисли за храна“, но такова значение би изисквало аналитично тълкуване, т. е. няма да се разбере директно и непосредствено от англоговорящите потребители, тъй като те са наясно, че словесната комбинация от глагола „мисля“ и съществителното „храна“ е неправилна от синтактична гледна точка и в този смисъл необичайна.

С това решението на експертния отдел е отменено и THINKFOOD ще бъде вписана в регистъра на марките към Службата на ЕС за интелектуална собственост.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube