В Европа марката Pinterest принадлежи на друг

Image by Loungelistener on Flickr

 

Pinterest by Loungelistener

 

Вчера в Туитър Борислав Киприн сподели тази интересна статия в Tech Crunch, от която научих за наскорошните маркови неволи на социалната мрежа Pinterest.

За какво става дума?

Накратко, отговорните лица в калифорнийската Pinterest, Inc. са подценили значението на своевременната заявка на едноимената си словна марка като марка на Общността и по този начин това преди тях по отношение на класове 41 и 45 е сторил друг, конкретно регистрираната в Лондон Premium Interest Ltd.

„Е, какво пък“ вероятно са си помислили от Pinterest, „нали марката си е наша, ползваме я по-отдавна от тези лондонски наглеци, а на тяхната заявка можем да противопоставим нашата идентична, пък била тя и нерегистрирана, марка.“

Речено-сторено и от Pinterest подават

опозиция

срещу заявката на Premium Interest на основание чл. 8, ал. 4 от регламент 207/2009 пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).

За целите на своята опозиция операторите на известната социална мрежа е следвало да докажат, че

  • са използвали нерегистрираната си марка в търговската дейност;
  • в обхват, който е по-голям от само местния такъв;
  • са придобили правата върху нерегистрираната си марка преди датата на подаването на заявката от страна на лондонската фирма, както и че
  • нерегистрираната марка на Pinterest им дава правото да забранят използването на заявената от Premium Interest марка.

Най-добрата закрила за нерегистрирани марки в Европейския съюз дава развитата в английското common law доктрина на т. нар. passing off и това се явява причината Pinterest да се позоват на по-ранно ползване на територията на Обединеното кралство, което е трябвало и да докажат по отношение на периода преди 31.01.2012, тъй като на тази дата Premium Interest подават своята заявка.

Собствениците на социалната медия изпращат множество разпечатки от сайтове, които от Ведомството окачествяват малко или повече като „пиарски“, тъй като се концентрират или върху бързия растеж на броя регистрирани потребители в Pinterest, или се състоят от различни класации, повечето от които ги поставят на трето място по популярност след Facebook и Twitter.

В решението си отделът по опозиции към OHIM от една страна отчита материалите, като свидетелстващи за известността на Pinterest като сайт, но от друга намира, че

доказателствата са недостатъчни

за да подкрепят твърдението им за по-ранно ползване като марка, с други думи – ползване в търговската дейност и то с цел обозначаване на услуги в класове 41 и 45.

От чисто процесуална гледна точка, на пишещия тези редове блогър се струва непростимо, че Pinterest предоставят не малка част от доказателствата си повече от 8 месеца (!) след изтичането на установения за това срок, поради което и OHIM не ги взима предвид при постановяване на решението си.

С оглед на горното не би трябвало да има учудени, че не само искането на Pinterest за отмяна регистрацията на Premium Interest е отхвърлено, но и че им бива разпоредено да възстановят разноските на фирмата от Лондон.

Вместо извод

искам за сетен път да подчертая колко важна е навременната маркова заявка и съответно регистрация за един иначе толкова успешен бранд.

Pinterest са имали регистрация за територията на Съединените щати, но не и за тази на Европейския съюз.

Нехайството им да потърсят маркова защита тук се подсилва от фаталните процесуални пропуски, защото те правят постановеното вече решение доста стабилно.

Бъде ли обжалвано, то твърде вероятно ще бъде потвърдено от някой от Апелативните състави на OHIM или дори от Общия съд на ЕС.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube