ВАС: сключваните от БТК АД договори от разстояние представляват нелоялна практика

Image: Vivacom logo on Wikimedia Commons

През есента на миналата година Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи мерки на неназован телеком, макар и всички да знаеха, че става дума за действащата под търговската си марка Vivacom Българска Телекомуникационна Компания (БТК).

Със своя заповед

председателят на КЗП забранява на БТК

да прилага пет нелоялни търговски практики при предлагането на договори от разстояние за предоставяне на телефонни услуги.

БТК обжалва административния акт на потребителския регулатор пред Административен съд София град (АССГ), но съдът го потвърждава и отхвърля жалбата на телекома.

БТК обжалва отново – този път пред тричленка на Върховния административен съд (ВАС), но пак няма късмет, защото с решението си от 18 май 2013 г.

съдебният състав потвърждава становището

на долната инстанция със следните аргументи:

 

БТК е натрапвала на потребителите си нежелани договори за предоставяне на далекосъобщителна услуга за продължителен период от време, без да ги информира за датата на сключването и за възможностите им за предсрочно прекратяване на договора с оглед на предвиденото в чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП);

БТК е профилирала потребителите си според наличната в клиентската база данни информация и се е възползвала от тяхното незнание, възраст и доверчивост;

БТК е действала недобросъвестно и това е видно в последващите административни производства, където е опитвала да извини практиката си за сключване на договори от разстояние като грешка.

 

Решението на ВАС е окончателно.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube