Общ съд на ЕС: „MYBACON“ е заблуждаваща за веган продукти

Какво означава „бекон“? Продукт от (свинско) месо или вегетариански и дори веган продукт? С този въпрос е трябвало да се занимае Общият съд на ЕС в своето решение по дело T‑107/23.

Това е станало необходимо, след като през 2021 г. американската компания Myforest Foods Co. заявява словната марка „MYBACON“ за стоките „заместители на месо на основата на гъби; заместители на месо; готови ястия, състоящи се предимно от заместители на месо, включително заместители на месо на основата на гъби“ в клас 29 от Международния класификатор на стоките и услугите (МКСУ).

Регистрацията на заявката е отказана заради наличие на абсолютно основание за отказ – тя е заблуждаваща относно естеството на обозначавания с нея продукт на основание чл. 7, ал. 1, т. „ж“ от Регламент 2017/1001.

Текстът на тази разпоредба гласи:

Отказва се регистрацията на:
марките, които са от такова естество, че да въведат в заблуждение обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите;

Заявителят обжалва отказите, докато стига до Общия съд на ЕС.

Доводите на заявителя

Заявителят не оспорва, че основното речниково значение на „бекон“ е „част от свинското месо, осолено и пушено“, както и „вид осолено свинско месо, приготвено от различни части, обикновено от корема или по-малко мазните части на гърба“. Наред с това, обаче, заявителят поддържа, че значението на „бекон“ се развило и вече обозначавало не само продукти от свинско месо, но и продукти от месо на други животни и дори вегетариански или вегански продукти. Дадените от заявителя в подкрепа на тезата му  езикови примери са „пуешки бекон“ (turkey bacon) и веган бекон (vegan bacon). Следователно, думата „бекон“ се е превърнала в родово понятие, отнасящо се до широка гама продукти, в това число и безмесни такива. Ако това е така, заключава заявителят, то и марката MYBACON не би заблудила потребителите, ако с нея бъде обозначаван продукт, който не е от месо.

Аргументите на съда

Съдът приема за недоказана тезата, че думата „бекон“, разглеждана самостоятелно и без допълнителни разяснения, се е превърнала в родово понятие както за традиционния бекон, така и за бекона от други месни, вегетариански или вегански източници. Съдът също така сочи, че нито един от примерите, представени от заявителя, не изключва сериозния риск, че ако средният потребител види заявената марка MYBACON върху хранителни продукти, той ще бъде заблуден, че те са такива от месо. Това съдът аргументира с представени от заявителя примери за други марки, като Finnebrogue naked without the Oink или Quorn PROUDLY MEAT FREE,  при които безмесният състав на продуктите е указан достатъчно ясно и не би заблудил потребителите.

Следователно жалбата е оставена без уважение и на марката е отказана регистрация.

Регистрирана в САЩ

Прочее, проверка в базата данни на USPTO сочи, че марката MYBACON е получила регистрация там. Свидетелството е издадено на Atlast Food Co., която впоследствие се е преименувала на MyForest Foods Co.

Заключение

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България, в Европейския съюз или по международен път? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube